Amaç

Liderlik, insanların duygularına dokunmak ve onlarla bağ kurmak demektir. Duygulara dokunmanın ve bağ kurmanın yolu da iyi bir hikâye anlatıcısı olmaktan geçiyor. Tarihe, insanlara ve kurumlara yön veren bütün liderlerin ortak özelliği, hikâyeleri insanları ikna edecek şekilde kullanmalarıdır.  Bu programda katılımcıların, stratejilerini ve hedeflerini hikayelerle anlatması, ilham vermek ve motive etmek için hikayeleri metotlarla anlatmaları amaçlanmaktadır.

Kimler Katılmalı

Orta ve Üst Düzey Yöneticiler

İçerik

Liderlikte Hikâye Yöntemleri

Empatik ve Sempatik Hikâye Anlatımı

Değer ve Vizyon Hikâyeleri

Görsel Hikâye Tasarımı

Analoji, Metafor ve Tasvirlerin Kullanımı

Etkin Hikâyecilik İçin Retorik Teknikleri

Etkinlik ve eğitimlerimizden haberdar olmak için bültenimize üye olun