Amaç

Veri Hikâyeleştirmesi, bir hedef kitleyi bilgilendirmek için karmaşık verileri dikkat
çekici ve akılda kalıcı bir şekilde anlatmanız demektir. Bu iletişim yönteminde
hikayeleştirme tekniklerini ve görsel enstrümanları kullanarak bir veri kümesinden
elde ettiğiniz iç görüleri etkili bir ifadeyle aktarırsınız.
Bu programda katılımcıların sunum ve konuşmalarındaki verileri nasıl daha akılda
kalıcı ve ikna edici şekilde aktarabilecekleri paylaşılacaktır.

İçerik

Veri Hikâyeleştirmesi Nedir?
Hikâye Algoritmaları
Bağlam: Veri-İçgörü-Anlatı
Veri Sunumunda İçerik Oluşturma
Veri Görselleştirmesi
Renk ve Kontrast Kullanımı
Etkili Grafik Türleri

Etkinlik ve eğitimlerimizden haberdar olmak için bültenimize üye olun