2005 yılında liderlik ve karizması üzerine yapılan bir araştırmada, 36 cumhurbaşkanının konuşmalarında metafor kullanımı incelendi ve her lider bağımsız olarak karizma seviyesine göre derecelendirildi. Araştırmacılar, karizmatik başkanların karizmatik olmayan başkanlara göre konuşmalarında neredeyse iki kat daha fazla metafor kullandığını buldu. 

Aslında metafor kullanımı antik çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir. En basit haliyle dolaylı anlatım olarak düşünebileceğimiz metafor kelimesi, “Bir yerden bir yere taşımak” anlamına gelen Yunanca metapherein (meta: öte, üst; pherein: taşımak) kelimesinden türemiştir. Sözlüklerde "bir kelime, kavram veya deyimin farklı ama benzer bir nesne veya eyleme dönüştürülmesi" olarak tanımlanır. Aristo metaforun önemini vurgularken şöyle der: “Metaforun efendisi olmak en önemli şeydir. Metafor, dehanın göstergesidir. Sıradan kelimeler zaten bildiklerimizi iletirler, metaforlar yoluyla yeni şeylere tutunuruz.”

Metaforlar tarihsel olarak önce dil, bilim, felsefe ve sanat alanlarında kullanılmaya başlanmış olsa da günümüzde iş dünyasında önem verilen bir konu haline geldi. Özellikle liderler fikirlerini, vizyonlarını ve stratejilerini anlatmak için konuşmalarında veya sunumlarında sıkça metafor kullanırlar. Esi Dawson, “Metaforlar, özellikle liderlerin fikirlerini iletmeleri gerektiğinde değerli araçlardır” ve ekliyor: “Bilmediğiniz bir fikri sıradan bir fikirle ilişkilendirerek karmaşık fikirlerin daha iyi anlaşılmasını sağlayabilirsiniz.”

İyi ve yaratıcı bir metafor etkili bir şekilde sunulduğunda dinleyicilerin yalnızca konuştuğunuz kavramları anlamalarına yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda beklenmedik olanın gücünü alıp dikkatlerini çekmeyi de sağlar. Bir metafor, özellikle çok zamanınız olmadığında veya insanlar ürününüze veya sektörünüze aşina olmadıklarında yararlıdır.

İş Hayatında Metaforları Neden ve Nasıl Kullanmalıyız?
İş hayatında metaforları kullanmamızın temel sebebi, anlattığımız konuların daha akılda kalıcı ve ikna edici olması içindir. Özellikle bir sunumda veya konuşmada kullanacağınız metaforlar konuşmanızın ve sunumunuzun akılda kalıcı olmasını sağlar. Karmaşık bir ürünü metaforla anlatmak ürünün anlaşılabilir olması açısından çok önemlidir. 

Metafor güçlü ve akılda kalıcı bir görsel sunmalıdır. Bu yüzden karmaşık resimler yerine basit resimler seçmelisiniz. Şirketinizi yeni pazarlara yelken açmış bir gemiye benzetmeniz ya da ekibinizin yaratıcılığını bir matruşka üzerinden tarif etmeniz akılda kalıcı bir resim vermenizi sağlar. Herkesin bildiği gibi, resimlerle görselleştirme akılda kalıcı olmanın en iyi yollarından biridir.

En iyi metaforlar, bulunduğunuz işle ilgisi olmayanlardır. Dolayısıyla bir an için uzmanlık alanınızdan uzak durmalı, işinizle ilgili anlatacağınız konuyu bağlamından uzak bir şeye benzeterek anlatmalısınız. Benzettiğiniz şey işinizden ne kadar farklı olursa verdiğiniz mesajın akılda kalıcılığı o kadar fazla olur. 

Metafor gücünü hedef kitleden alır. Yani mesajınızı nasıl bir görselle anlatacaksanız, ilk önce anlatacağınız kişiyi ve kişileri yakından tanımanız, onun dünyasından bir metafor yapmanız gerekir. En büyük tutkusu bisiklet olan bir yöneticiye sunduğunuz iş planını veya başarıyla sonuçlanmış projenizi bisiklete binmeyi benzeterek anlatmanızın yaratacağı etkiyi bir düşünün. 

George Lakoff And Mark Johnson’ın Metaphors We Live By adlı kitabında yazdıkları gibi, “Bir resim bin kelimeye bedelse, bir metafor bin resim değerindedir.”

Etkinlik ve eğitimlerimizden haberdar olmak için bültenimize üye olun