A

Kurumsal Blog ve Yaratıcı Yazarlık Eğitimi

Bir konuyu hikayeleştirerek anlatmak ikna etmenin, akılda kalmanın ve duyguya dokunmanın en iyi yoludur. İster fikrinizi, ister projenizi, isterseniz başarılarınızı anlatın. Etkili bir iletişim için her zaman hikayeleştirmeye ihtiyacınız vardır. Bu programda katılımcılar için hikayeleştirme tekniklerini kullanarak kurumsal içeriklerini nasıl daha etkili bir şekilde aktaracakları paylaşılacaktır.

İçerik

  • Storytelling (Hikayeleştirme) ve Kurumsal Yazarlık
  • Uzun Formlar İçin Yazarlık Teknikleri (Blog, Makale vb.)
  • Kısa Formlar İçin Yazarlık Teknikleri (Linkedin, İnstagram vb.)
  • Metafor Sanatı
  • Retorik Teknikleri
  • Anlatı Yapıları