A

Minimalist İletişim: Kısa ve Öz Konuşmak

Rollo May’in Varoluşun Keşfi kitabında yazdığı gibi, “İçinde yaşadığımız çağda bir paradoksla karşı karşıyayız. Her yerden, adeta bardaktan boşanırcasına bilgi yağıyor. Hiç bu kadarını görmemiş, kendi varlığımıza dair hiç bu kadar büyük bir içsel belirsizlik yaşamamıştık. Nesnel hakikat arttıkça, içsel netliğimiz de o kadar azalıyor…” Bu yüzden gürültüyle dolu bu dünyada, sade ve kısa olmak artık çok şey anlatıyor.