A

Retorik: Etkili ve İkna Edici Konuşmak

Hikaye anlatıcılığının en önemli enstrümanlarından biri olan retorik sanatı 2500 senedir varlığını etkin bir şekilde sürdürüyor. İnsanların karşısındaki kişileri ikna etmek için başvurdukları bu sanat biçimi, dinleyicileri harekete geçirmek ve kelimelerle insanların zihnini kazanmak için başvurdukları en önemli ikna yöntemidir. Bu programda katılımcıların iş ve özel yaşamlarında etkili ve ikna edici konuşmanın temel prensiplerini ve tekniklerini öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik

  • Retorik (Hitabet) Sanatı
  • Ethos-Pathos-Logos
  • 7 Önemli Retorik Teknik
  • Etkili İletişimin anahtarı: Kairos
  • Konuşma Taslağı Nasıl Hazırlanır?
  • Topluluk Önünde Konuşma