A

Liderlikte Hikayeleştirme

Liderlik, insanların duygularına dokunmak ve onlarla bağ kurmak demektir.
Duygulara dokunmanın ve bağ kurmanın yolu da iyi bir hikâye anlatıcısı olmaktan geçiyor. Bu programda, katılımcıların hedeflerini ve stratejilerini hikayelerle anlatması, etkili bir iletişim için hikayeleştirme tekniklerini nasıl kullanacakları paylaşılacaktır.

İçerik

  • Booker’ın 7 Hikaye Modeli
  • Değer ve Vizyon Hikâyeleri
  • Stratejilerin ve Değerlerin Hikayeleştirilmesi
  • Metafor ve Analoji
  • Liderlikte Retorik Teknikleri
  • Lider Hikayesini Nasıl Anlatır