A

Satışta Hikayeleştirme

21.Yüzyıl Anlam Çağı. Artık tanıttığımız ürünün yalnızca özellik ve faydasını anlatmak müşteriyi ikna etmiyor. İnsanlar satın almaya karar verdiği her üründe bir anlam arıyor. Bu anlamı yaratmanın yolu da ürünün veya deneyimin hikâyesini anlatmaktan geçiyor. Bu programda, katılımcıların ürün tanıtımında hikâyenin gücünü kullanmaları, kısa ve uzun görüşmelerde hikâyeleştirme tekniklerini öğrenmeleri ve deneyim hikayesi anlatmanın iknadaki rolünü keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik

  • Aristo’nun İkna Üçgeni: Ethos-Pathos-Logos
  • Satışta Hikâyeleştirme Yöntemi
  • Anlam Çağında Değer Yaratmak
  • Tanıtımda Hikâyelerin Kullanımı
  • Pazarlamada Ürün Değeri
  • Kısa Ziyarette Metaforla Tanıtım