A

İş Hayatında Hikayeleştirme

Bir konuyu hikayeleştirerek anlatmak ikna etmenin, akılda kalmanın ve duyguya dokunmanın en iyi yoludur. İster fikrinizi aktarın, ister projenizi sunun, isterseniz başarılarınızı anlatın. Etkili bir iletişim için her zaman hikayeleştirmeye ihtiyacınız vardır.
Bu programda, katılımcıların iş hayatında hikâyeleştirmenin gücünü fark etmeleri, metafor ve retorik sanatının tekniklerini öğrenmeleri ve ikna etmenin en etkili yöntemini keşfetmeleri amaçlanmaktadır.

İçerik


  • Bir İletişim Yöntemi Olarak Hikayeleştirme
  • Hikayeleştirmenin Dört Sütunu
  • Hikâye Algoritmaları
  • Sunum Mimarileri
  • Metafor Sanatı
  • Retorik (Hitabet) Teknikleri