A

Sunumda Hikayeleştirme

Bu eğitim, iş hayatında akılda kalıcı ve ikna edici bir sunum yapmanın pratik yollarını göstermeyi ve hikâyelerin, hikâyeleştirme tekniklerinin sunumlarda nasıl kullanılacağını öğretmeyi amaçlıyor. Ayrıca, görsel bir hikâyenin nasıl yaratılacağı, etkili hitabet teknikleri ve topluluk önünde konuşmanın ipuçları da katılımcılarla paylaşılıyor.

İçerik

  • Sunumda Hikayelerin Kullanımı
  • Storyboard Oluşturma
  • İçerik Hikayesi Hazırlama
  • Başarılı Sunum Teknikleri
  • Hitabet ve Doğaçlama
  • Topluluk Önünde Konuşma