A

C-Level Storytelling (Hikayeleştirme) Programı“C-Level Storytelling Programı” üst düzey yönetici ve üst yönetim adaylarıyla birebir gerçekleştirilen kişiye özel ve deneyimsel bir storytelling (hikayeleştirme) programıdır.

Bu program C-Level yöneticilerinin ve adaylarının, şirket içi ve dışı paydaşlarıyla daha güçlü bağlar kurmalarına, marka değerlerini etkili bir şekilde ifade etmelerine ve organizasyonlarının vizyonunu güçlü bir şekilde iletmelerine yardımcı olmak için tasarlanmıştır.

Bu programda C-Level yöneticilerin, liderlik ve iletişim yeteneklerini güçlendirmelerine yardımcı olacak stratejik yaklaşımlar ve pratik uygulamalar sunulmaktadır.

Programın Modülleri

Modül 1: Liderlik ve Storytelling

  Liderlik Perspektifinden Hikayeleştirme
  Hikaye Algoritmaları – Freytag Pramidi, Booker’ın 7 Modeli, Vonnegut Eğrileri
  Hikayenin Arketipleri: Antagonist, Protogonist, Climax


Modül 2: Etkili Liderlik İçin Metafor Kullanımı

  Metaforun Yapısı, Tekniği ve Aşamaları
  Liderlerin Kullandığı Metaforlar ve Yansımaları
  Minimalist İletişim: Kısa ve Öz Konuşmak


Modül 3: Stratejik Storytelling İle Liderlik İletişimi

  Kişisel ve Kurumsal Hikayeleri Stratejik Olarak Kullanma.
  Kriz Anlarında Ve Değişim Süreçlerinde Hikaye Anlatımı
  Hedeflere Ulaşmada Hikaye Anlatıcılığının Gücü


Modül 4: Topluluk Önünde Konuşma ve Hitabet

  Retorik (Hitabet) Sanatı
  Sahnenin Arkası: Beden Dili, Sesin Ritmi, Sözcüklerin Seçimi
  Ted Gibi Konuş – Sunum ve Konuşma Mimarileri


Modül 5: Dijital Storytelling (Hikayeleştirme)

  Dijital Platformlarda Hikayeleştirme Nasıl Olur?
  Linkedin’de Lider İletişimi – Kurumsal Yaratıcı Yazarlık
  Dijital Hikaye Çantası Oluşturma


Modül 6: Kendi Hikayemizi Anlatmak

  Kendi Hikayemizi Nasıl Anlatırız?
  Matematiksel Modellerle Hikayemizi Oluşturmak
  Diyagramlar, Denklemler, Golden Mean (Altın Orta)


Program Süresi

Modüllere bağlı olarak 1 ile 6 ay arasında sürmektedir. Ayrıntılı bilgi için iletişime geçebilirsiniz: iletisim@storyzone.com.tr